Zoals bekend zijn leden van de NOB gebonden aan het Reglement Beroepsuitoefening en de Bijzondere Gedragscode van de NOB. U kunt het Reglement Beroepsuitoefening en de Bijzondere Gedragscode van de NOB downloaden van de website van de NOB.

Wilt u meer informatie?  Neem contact met ons op