Auto’s die op naam staan van een bedrijf reden in 2017 meer kilometers. Daarbij maakten ze meer gebruik van benzine, minder van diesel. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over verkeersprestaties.

Bedrijfsauto’s reden in 2017 zo’n half miljard kilometer meer dan in 2016 (25,4 miljard in 2017, tegen 24,9 miljard in 2016). Dankzij deze stijging van 2 procent komt ook het totaalaantal kilometers van Nederlandse personenauto’s in 2017 iets hoger uit. Bedrijfsauto’s maakten méér kilometers. Particuliere auto’s maakten er juist minder. Daardoor komt de totale stijging uit op 0,3 procent (119,1 miljard kilometer in 2017, tegen 118,7 miljard in 2016).

Meer benzine

Wat opvalt, is dat deze auto’s van een bedrijf meer gebruikmaakten van benzine als brandstof. Bedrijfsauto’s legden maar liefst 10,4 procent meer benzinekilometers af dan in 2016. Afgerond 7,1 miljard benzinekilometers in 2017, tegenover 6,4 miljard in 2016. Van diesel werd juist minder gebruikgemaakt. In 2016 was er nog sprake van ongeveer 14,7 miljard kilometer waarbij diesel de brandstof was. In 2016 was dit nog ‘maar’ 14,3 miljard. Een afname van 3 procent.

Minder diesel, ook minder elektrisch

Er is bij bedrijfsauto’s dus duidelijk een verschuiving merkbaar van diesel naar benzine. Toch is een nuance op zijn plaats. Het totaalaantal dieselkilometers is nog altijd ruim het dubbele van de benzinekilometers. Verder is het aandeel nieuwe elektrische bedrijfsauto’s – elektrisch en plug-in hybrides – flink gedaald. In 2015 was nog 15 procent van alle nieuwe bedrijfsauto’s elektrisch. In 2017 is dit percentage gedaald naar 3,5. Uiteraard zijn de veranderde bijtellingspercentages – voor plug-in hybrides is de bijtelling per 1 januari 2017 verhoogd naar 22 procent – hier debet aan.

BEL DIRECT