De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2019, net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder zijn afgesproken.

Ook stemde de Eerste Kamer over de moties die bij de plenaire behandeling van een aantal wetsvoorstellen op 11 december 2018 waren ingediend: de motie over het jaarlijks indexeren van de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding en de motie over een separate doenvermogenstoets voor een pakket Belastingplan in de toekomst is aangenomen. Ook de motie om in de nieuwe subsidieregeling op te nemen dat eigenaren bij ingrepen van meer dan € 70.000 in één jaar bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een beoordeling kunnen verkrijgen welke kosten volgens de leidraad subsidiabele kosten voor subsidie in aanmerking komen is aangenomen.

> Overzicht belangrijkste wijzigingen Belastingplan 2019

BEL DIRECT