Voor 1 januari 2020 moeten Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en bijzondere opsporingsdiensten geautomatiseerd bankgegevens bij Nederlandse banken kunnen opvragen, Dat meldt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Het opvragen gebeurt op dit moment meestal handmatig en op individuele basis. Het wetsvoorstel voor de Wet Verwijzingsportaal Bankgegevens regelt dat banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden worden aangesloten op een portaal waarin overheidsdiensten geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze instellingen.

Ongebruikelijke transacties

Banken worden wettelijk verplicht om bevragingen via het portaal geautomatiseerd te beantwoorden. Het VB gaat gebruikt worden door de Politie, de Bijzondere Opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. Ook de Belastingdienst krijgt toegang tot het VB om te controleren of opgegeven bankrekeningnummers overeenkomen met de gegevens van banken, om bijvoorbeeld fraude bij uitbetaling van toeslagen te voorkomen. De FIU gaat het VB gebruiken voor het opvragen van nadere gegevens in het kader van de analyse van ongebruikelijke transacties.

Met het VB wil Nederland voldoen aan de verplichting van de Europese Unie om te voorzien in een geautomatiseerd centraal opvraagsysteem voor identificerende gegevens van banken en betaaldienstverleners. Vanaf augustus 2020 moeten alle EU-lidstaten hieraan voldoen. De minister verwacht het wetsvoorstel VB in het voorjaar aan uw kamer te kunnen aanbieden.

Meer informatie: Kamerbrief bij advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal Bankgegevens, 5 februari 2019

BEL DIRECT