De sterkste schouders dragen de lichtste lasten, concludeerde het Centraal Planbureau afgelopen week. Dat lijkt ook voor het kabinet de opmaat naar een aanpassing van het belastingstelsel waarbij nadrukkelijk box 2 en dga’s in beeld komen, schrijft het FD.

Dat de rijkste Nederlanders procentueel minder belasting betalen dan anderen, heeft voor een groot deel te maken met de systematiek waarbij inkomen uit vermogen minder zwaar wordt belast dan inkomen uit arbeid. Minister Kaag (Financiën) stelt dat ‘de verdelingseffecten heel anders zijn dan de bedoeling is’, ervan uitgaande dat de sterkste schouders juist de zwaarste lasten moeten dragen.

Compensatie vermogenden

Staatssecretaris Van Rij liet bij de presentatie van het CPB-rapport eenzelfde geluid horen: ‘Het is het voornemen van dit kabinet om belastingwetgeving eerlijker, gelijker en makkelijker te maken. Dan moet je ook naar vermogen kijken.’ Hij komt binnenkort met een plan dat een oplossing moet bieden voor de Hoge Raad-uitspraak over box 3 (dus juist precies over het belasten van inkomen uit vermogen) en de daarmee gepaard gaande forse compensatieregeling.

Box 2 op de schop

In een nieuw fiscaal stelsel zullen vermogenden meer belasting gaan betalen, is de verwachting. Het kabinet wacht wel eerst een AFM-studie naar vermogensongelijkheid af. Maar Van Rij wil in elk geval ook box 2 op de schop nemen, waar nu zo’n € 400 miljard vermogen van onder anderen dga’s is geparkeerd. De belastingdruk voor dga’s is teruggelopen van 45% naar 37%: minder dan een werknemer betaalt in box 1. Coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 willen ook een belastinghervorming, noteert het FD. De VVD loopt er traditiegetrouw minder warm voor om vermogenden zwaarder te belasten.

BEL DIRECT