Ondernemers in het MKB maken gretig gebruik van de verschillende noodsteunregelingen vanwege de coronacrisis: ongeveer 70% van de ondernemers (zzp’ers uitgesloten) doet dat al of verwacht dat nog te zullen gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Panteia onder ruim 7.000 ondernemers naar de impact van de Coronacrisis in nagenoeg alle MKB-branches.

Uitstel van belasting en NOW het populairst

Er wordt het meest gebruik gemaakt van uitgestelde belastingbetaling en de NOW-regeling (overbrugging voor werkbehoud): beide door ongeveer 40% van de ondernemingen. Ruim 25% maakt gebruik van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Ruim 12% maakt gebruik van Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en/of de verruiming van de Bbz-regelingen. Voor genoemde regelingen geldt dat niet alle ondernemingen er voor in aanmerking komen. Het gebruik binnen de beoogde doelgroepen ligt dus procentueel nog hoger.

Veel ondernemers nemen zelf ook maatregelen om kosten te besparen

Twee derde van de ondernemers (zzp-er uitgesloten) zegt zelf ook maatregelen te nemen om kosten te besparen. Iets meer dan een derde geeft aan minder grondstoffen en/of dienstverlening in te kopen. Bijna 40% zegt minder of geen gebruik meer te maken van flexkrachten. 11% heeft extra financiële ruimte geregeld bij de bank en 5% heeft vast personeel ontslagen.

De meeste ondernemers hebben nog geen contact gehad met hun bank

Banken hebben aangegeven bij deze crisis nadrukkelijk deel van de oplossing te willen zijn. Dit onderzoek laat zien dat ruim 85% van de ondernemers nog geen contact heeft gehad met de bank over het effect van de Coronacrisis op de financiële situatie van hun onderneming. Grotere ondernemingen hebben in meer gevallen contact gehad met de bank. Bij ondernemingen met meer dan 50 werknemers ligt dit percentage iets boven de 50%. Ondernemers die contact hebben gehad met hun bank zijn wisselend tevreden over de behulpzaamheid: 47% is hierover (zeer) tevreden, 25% is (zeer) ontevreden.

BEL DIRECT