Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat de Belastingdienst moet rekenen met het werkelijke rendement op sparen en beleggen en niet met een fictief rendement, zoals dat nu gebeurt bij de berekening van de spaartaks.

Door de uitspraak van de Hoge Raad kunnen belastingbetalers geld terugvorderen van de Belastingdienst, omdat zij teveel belasting hebben betaald over hun spaargeld. Al jaren is het fictieve rendement waarmee de Belastingdienst rekent een punt van discussie. Want door de lage spaarrente is de huidige rendementsheffing al lang niet meer redelijk.

Wat is de vermogensbelasting?

Over spaargeld en beleggingen moet belasting betaald worden. Dit heet de vermogensbelasting. De Belastingdienst rekent vanaf 2021 31% over een fictief rendement. De overheid gaat er met dit fictieve rendement vanuit dat iemand een bepaald rendement behaald uit zijn vermogen, zoals de spaarrente over spaargeld en het rendement over beleggingen.

Maar al lange tijd is de spaarrente nagenoeg nul. En wordt er helemaal geen rendement behaald op spaargeld. Daarnaast gaat de Belastingdienst ervan uit dat iemand méér belegt naarmate hij meer spaargeld heeft. Wie alleen spaart, wordt door het fictieve rendement benadeeld.

De Hoge Raad heeft besloten dat het fictieve rendement waarmee de overheid rekent onrealistisch is, en dat de fiscus zou moeten rekenen met de werkelijke rendementen.

De Belastingdienst rekent belasting over het deel dat boven het heffingsvrij vermogen uitkomt. Het heffingsvrij vermogen stijgt in 2022 naar €50.650 zonder fiscaal partner. En naar €101.300 met een fiscaal partner. Over dit deel hoeft dus nooit belasting betaalt te worden.

Teveel betaald, geld terug

Omdat de Belastingdienst rekent met een fictief rendement en niet met een werkelijk rendement, hebben veel belastingbetalers teveel belasting betaald over hun spaargeld. Volgens de hoogste rechter is dit in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.

De Bond voor Belastingbetalers is al jaren bezig met een juridische strijd tegen het fictieve rendement in box 3. De uitspraak van de Hoge Raad komt dan ook al goed nieuws.

Op dit moment zijn er ongeveer 3 miljoen mensen die belasting betalen over hun vermogen. Van deze 3 miljoen zouden er 1,3 miljoen zijn die alleen spaargeld hebben, en hun vermogen dus niet beleggen. Vooral deze groep mensen heeft in de loop der jaren veel te veel belasting betaald, omdat de spaarrente al lange tijd nagenoeg nul is.

De Hoge Raad vindt dat gedupeerden rechtsherstel moeten krijgen. Alleen de mensen die meededen aan de massaal-bezwaarprocedure kunnen hun geld terugvorderen. Het is dan ook aan te raden bezwaar aan te tekenen bij de fiscus. Voor mensen die geen bezwaar maken, maar wel teveel belasting hebben betaald, is namelijk niet duidelijk of zij ook geld terugkrijgen.

Fictief rendement maakt plaats voor werkelijke cijfers

Het ministerie van Financiën noemt de uitspraak van de Hoge Raad “een arrest met grote impact”. Zo moet er beoordeeld worden wie recht heeft op een terugvordering van de teveel betaalde belasting.

Ook staat de rendementsheffing in box 3 in het regeerakkoord van Rutte IV. Vanaf 2025 wil het kabinet enkel nog daadwerkelijke behaalde rendementen in box 3 gaan belasten. In navolging hierop komt er een aparte heffing op de verhuur van vastgoed.

De uitspraak van de Hoge Raad dwingt de politiek niet te wachten tot 2025, maar eerder actie te ondernemen tegen de onrealistische spaartaks.

BEL DIRECT