Het kabinet komt vandaag met extra fiscale steunmaatregelen voor bedrijven. En die lijken op de aanpak van de economische crisis van 2008 melden betrokkenen aan BNR. Het gaat onder meer om de vennootschapsbelasting. Verschillende mogelijke maatregelen zingen rond, het wachten is echter op de uitkomst van de ministerraad vanmiddag.

‘Er dreigen massaal problemen nu de lockdown langer gaat duren. Er is een roep uit de financiële sector en ook uit de Tweede Kamer om meer te doen’, zegt politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Als mogelijke maatregel zingt de verlichting rond van de VPB, de Verruiming Verliesrekening, waarmee bedrijven hun grote verliezen in de coronacrisis straks kunnen verrekenen met de winst van afgelopen jaren. Maar volgens Van Leeuwen is dit een politieke no go. De VPB is al eerder verlaagd, verdere verlaging gaat de oppositie – cruciaal vanwege een meerderheid in de Eerste Kamer – volgens Van Leeuwen niet accepteren.

Arjo van Eijsden, partner bij EY en bestuurslid van de Nederlandse orde van Belastingadviseurs vindt sommige maatregelen ‘niet onlogisch’. Volgens Van Eijsden hebben de maatregelen die na 2009 werden genomen effect gehad. Vooral dat er extra liquiditeit het bedrijf instroomde en voorkomen werd dat er liquiditeit uitstroomde. Van Eijsden denkt dat het kabinet met twee categorieën maatregelen komt.

Twee soorten maatregelen

Een eerste categorie is gericht op voorkoming van uitstroom van liquiditeit uit het bedrijf en de instroom van geld in de onderneming. Daarbij moet volgens Van Eijsden gedacht worden aan verruiming van de verliesrekening. De tweede categorie bestaat uit maatregelen die erop gericht zijn om ongewenste fiscale gevolgen op te vangen. Als een zzp’er bijvoorbeeld niet aan zijn urencriterium voldoet en daardoor niet in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek, dan wordt dat criterium versoepeld.

BEL DIRECT