Het ministerie van Financiën heeft 7 april 2020 besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Eerder verzocht SRA samen met NBA, NOAB en RB het Ministerie in een brief om vereenvoudiging van de regeling.

Ondernemers hoeven deze melding niet meer afzonderlijk te doen als zij om uitstel van betaling in verband met corona, gaan vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Voorbeeld

Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 vanwege de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

BEL DIRECT