Staatssecretaris Menno Snel heeft een besluit genomen hoe de Belastingdienst uitvoering kan geven aan de uitspraak van de Hoge Raad aangaande de btw-teruggaaf zonnepanelen. Daarmee wordt onder andere het aanvraagproces voor btw-teruggaaf zonnepanelen vereenvoudigd. De uitspraak van de Hoge Raad was op 15 december 2017.

Na de uitspraak heeft de staatssecretaris aangegeven zich te willen beraden hoe de uitspraak moet worden omgezet in beleid en uitvoering. In afwachting daarvan is een deel van de verzoeken van particulieren met zonnepanelen nog niet verwerkt.

De staatssecretaris heeft besloten dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, zich alsnog kunnen aanmelden. Ook indien de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2013 of eerder. Ze ontvangen dan een aangifte voor het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft. Met deze aangifte kunnen zij btw terugvragen.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Voor particulieren die een bezwaar- of beroepsprocedure hebben aangespannen, heeft de staatssecretaris het volgende besloten:
Bij een lopende bezwaar- of beroepsprocedure over het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, verleent de Belastingdienst alsnog de teruggaaf;

De btw op de aanschaf van de zonnepanelen vanaf 20 juni 2013 kan volgens de regels van het ambtshalve verminderingen beleid worden teruggevraagd.

Vaak geen btw-aangifte meer nodig voor andere tijdvakken

Particulieren met zonnepanelen hoeven veelal geen btw te betalen na het aangiftetijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Daarom stopt de Belastingdienst voor deze groep met het uitreiken van btw-aangiften na het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Om de toezending van aangiften te stoppen is het dus niet langer meer nodig dat particulieren met zonnepanelen om ontheffing van administratieve verplichtingen vragen. Per brief wordt kenbaar gemaakt wanneer de uitreiking wordt stopgezet. Dit alles geldt ook voor diegenen die zich nu aanmelden.

Het is wel even opletten voor particulieren met zonnepanelen die geen btw-aangiften meer uitgereikt krijgen maar wel starten met een andere ondernemersactiviteit. Zij moeten de Belastingdienst daarvan op de hoogte stellen. Zij kunnen zich aanmelden via de procedure voor startende ondernemers. Uiteraard gelden de bestaande btw-regels voor btw-ondernemers die op basis van andere activiteiten reeds als ondernemer zijn geregistreerd en die zonnepanelen aanschaffen.

Behandeling aanvragen

De Belastingdienst heeft nog enige tijd nodig om de behandeling van aanvragen op deze werkwijze aan te passen. Particulieren die zich al hebben gemeld, ontvangen uiterlijk 1 mei een reactie op hun ‘Opgaaf Zonnepanelen’. Zij ontvangen vervolgens een papieren btw-aangifteformulier en inloggegevens waarmee zij hun rekeningnummer voor de teruggaaf kunnen opgeven.

De exacte uitleg van het besluit staat vermeld op www.belastingdienst.nl.

BEL DIRECT