Staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) wil dat de behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap door de Tweede Kamer voorlopig wordt aangehouden.

Wat Vijlbrief betreft hoort de behandeling thuis in een breder kader: ‘Het wetsvoorstel heeft betrekking op het vermogen in box 2. Dit betekent dat het wetsvoorstel in de ogen van het kabinet gezien moet worden binnen de context van de bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen die in de formatie kan worden gevoerd. Om deze discussie goed te kunnen voeren, moet het vermogen dat in box 2 wordt belast in onderlinge samenhang worden bekeken met het vermogen dat in box 1 of box 3 wordt belast. Zo is er mogelijk een samenhang met wijzigingen in box 3 waarover ik uw Kamer een contourennota heb toegezegd.’ Daarom vindt de bewindsman het wenselijk om het wetsvoorstel te betrekken bij deze bredere discussie, mogelijk in de formatie.

Belast boven half miljoen

Met het wetsvoorstel, waarvan de invoering wordt voorzien voor 2023, worden aanmerkelijkbelanghouders die meer dan een half miljoen lenen bij hun vennootschap zwaarder belast. Het deel boven de € 500.000 wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk belang, eigenwoningschulden uitgezonderd.

BEL DIRECT