Eerder afgesproken loonsverhogingen moeten wellicht van tafel en afspraken over bijvoorbeeld roosters en reiskosten bij thuiswerken zullen als gevolg van de coronacrisis kritisch worden bekeken. Dat schrijven werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in een woensdag gepubliceerde leidraad voor bedrijven.

Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis. Andere tijden, andere oplossingen is een herziening van een eerdere arbeidsvoorwaardennota.

“Werkgevers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als die herstel in de weg staan”, aldus de werkgeversorganisaties. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat loonsverhogingen niet worden doorgevoerd.

Volgens de organisaties is het “dringend gewenst” om de arbeidsvoorwaarden van bedrijven en bedrijfstakken te toetsen aan de nieuwe werkelijkheid. “Zo draaien sommige sectoren voorlopig nog steeds op halve kracht en moet in andere sectoren de klap van de coronamaatregelen nog komen.”

De werkgevers gaan ervan uit dat de focus bij de meeste bedrijven de komende tijd komt te liggen op kostenbeheersing. “Aangezien ze fors hebben ingeteerd op hun reserves.” De organisaties adviseren de achterban dan ook om bij nieuwe cao’s vaste loonstijgingen te beperken.

BEL DIRECT