Staatssecretaris Vijlbrief stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg over de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus. De wet excessief lenen wordt uitgesteld naar 2023. Het kabinet wil hiermee tegemoetkomen aan ab-houders voor wie het tijdens deze crisistijd lastig is om hun schulden aan de eigen vennootschap verder af te lossen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Uitstel van betaling voor ondernemers
  • G-rekening
  • Uitstel verschuldigdheid EB en ODE
  • Btw-gevolgen voor uitleen zorgpersoneel en leveren medische hulpgoederen en –apparatuur
  • Verlaagd btw-tarief sportscholen
  • Grensarbeiders
  • Versoepeling nakoming administratieve verplichtingen en behandeling van vaste reiskostenvergoedingen in de loonheffingen

Uitstel van betaling voor ondernemers

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 6 mei 2020 nr. 2020-9594 is geregeld dat het verleende uitstel van betaling wordt ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Ondernemers worden van het intrekken van het uitstel tijdig op de hoogte gesteld. Vanaf dat moment moeten lopende fiscale verplichtingen, zoals de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, weer worden nagekomen. Aan de kaders voor een betalingsregeling voor uitgestelde betalingen wordt momenteel gewerkt.

G-rekening

Naast de bestaande mogelijkheid van deblokkering van het overschot op een g-rekening, kunnen in verband met de coronacrisis tijdelijk ook bedragen worden gedeblokkeerd die zijn gereserveerd voor reeds opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of btw. Het proces voor het deblokkeren van de g-rekening blijft hetzelfde. Het streven is om de behandeling van een verzoek om deblokkering binnen 4 weken af te ronden

Verlaagd btw-tarief sportscholen

Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op de sportlessen die sportscholen gedurende de verplichte sluiting online aan hun afnemers aanbieden. Om hun afnemers toch nog van dienst te kunnen zijn, bieden sportscholen hun diensten nu in aangepaste vorm online aan. De toepassing van het verlaagde btw-tarief (nu: 9%) is echter gekoppeld aan het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. Hiervan is in dit geval geen sprake. Deze goedkeuring kan met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en geldt totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

Grensarbeiders

In de beantwoording van de vragen staat een nadere uitleg over de situatie voor overheidspersoneel.

Wetsvoorstel wet excessief lenen eigen vennootschap

Voorgesteld wordt de wet in werking te laten treden per 1 januari 2023. Als peildatum geldt 31 december, waardoor het op basis van de op 31 december 2023 aanwezige schulden berekende fictief reguliere voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang in de heffing wordt betrokken. Ab-houders die sinds de aankondiging in 2018 hun schuld nog niet hebben teruggebracht tot € 500.000 en waarvoor het gedurende deze crisistijd lastig kan zijn om hun schuld aan hun vennootschap verder af te lossen worden op deze wijze tegemoetgekomen.

BEL DIRECT