De Belastingdienst gaat de afdeling, die zich speciaal richt op de zeer vermogende particulieren (ZVP), uitbreiden. Deze groep van belastingplichtigen krijgt ‘een vorm van individuele klantbehandeling’, aldus de dienst.

ZVP’ers bestaan uit families met een vermogen van meer dan € 25 miljoen. Het gaat bijvoorbeeld om zeer vermogende families, dotcommiljonairs, profvoetballers of bekende Nederlanders. Het betreft zo’n 3.400 huishoudens, die naar schatting goed zijn voor een derde van al het vermogen in aanmerkelijk belang in Nederland. Zij krijgen individuele aanspreekpunten bij de Belastingdienst waar ZVP’ers of hun adviseurs met hun fiscale vragen terecht kunnen.

De bedoeling van deze speciale aanpak is dat het zeer vermogende personen gemakkelijker wordt gemaakt om de belastingregels na te leven.

De OESO adviseert de lidstaten om aparte behandelteams voor deze groep in te stellen. De Belastingdienst startte daarom in 2014 met het programma Zeer vermogende personen.

BEL DIRECT