Algemeen
In deze privacyverklaring wordt verstaan onder
Groep Kennemerwaert: het samenwerkingsverband Groep Kennemerwaert Accountants Belastingadviseurs, gevestigd te Heemskerk. Dit samenwerkingsverband bestaat onder meer uit de besloten vennootschappen:

  • Groep Kennemerwaert Beheer B.V.
  • Groep Kennemerwaert Belastingadviseurs B.V.
  • Groep Kennemerwaert Accountants B.V.
  • Groep Kennemerwaert Corporate Finance B.V.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Groep Kennemerwaert verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Groep Kennemerwaert verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben
Groep Kennemerwaert verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Groep Kennemerwaert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren
Groep Kennemerwaert zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is zeven jaar en in het geval dit vanuit (fiscale) wet- en regelgeving noodzakelijk is, tien jaar.

Delen met anderen
Groep Kennemerwaert deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groep Kennemerwaert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek
Groep Kennemerwaert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar receptie@kennemerwaert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Groep Kennemerwaert zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.kennemerwaert.nl
Telefoonnummer: 0251257957
Bedrijfsadres: De Trompet 1060, 1967 AD HEEMSKERK
Postadres: Postbus 51 1960 AB HEEMSKERK

Beveiliging
Groep Kennemerwaert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via receptie@kennemerwaert.nl

Wilt u meer informatie?  Neem contact met ons op